sábado, 6 de noviembre de 2021

De consún

 

Hai unha locución adverbial para indicar que algo se fai “xuntamente entre todos, de común acordo ou en unión”: de consún.

            Se a procuran no dicionario da RAG non a atoparán, dada a gran cantidade de carencias que amosa o dicionario oficioso do galego. Aínda que se trata dunha locución recollida nos dicionarios históricos de Marcial Valladares, Carré Alvarellos, Ibáñez Fernández, Rodríguez González e Franco Grande; ou nos actuais Gran Dicionario Xerais da Lingua e dicionario Estraviz (de consum).

            Así mesmo é admitida tanto na lingua portuguesa (de consum) coma na castelá (de consuno) cos mesmos valores.

            Etimoloxicamente parece proceder da unión das palabras: con+só+un, aínda que o Dicionario Priberam da Lingua Portuguesa opta por: com+suum. Paréceme que a explicación primeira, que recolle o Gran Dicionario Xerais da Lingua e mailo o dicionario da RAE é máis acorde co significado da expresión.

domingo, 18 de julio de 2021

IR A VERTE ou IR VERTE non perifrástico

 

A recente publicación pola editorial Galaxia dun libro co título: “Esta noite hei de ir a verte”, motivou unha mensaxe miña á dita editora en que indicaba a incorrección de incluír a preposición A entre os dous verbos en infinitivo. A resposta foi a afirmación da súa corrección e maila explicación que daba a autora, doutora en Filoloxía galega. Velaquí: “Non é castelanismo porque non é perífrase, senón unha construciójn con valor final en que “ir” non perde o sentido de movemento. Por iso pode levar, ou non, o “a”. Como é unha cita dunha canción popular, e é correcto, non llo quitei. A idea de futuro non vén dada pola construción “ir a verte”, senón por “hei de ir”. Esta si, perífrase temporal de futuro.”

            Mais confeso que quedei coa dúbida e decidín consultar as gramáticas galegas que teño como referenciais en ausencia dunha gramática académica que se demora en demasía. Na dita consulta obtemos estas explicacións:

Manual de Gramática galega – X.R. Freixeiro Mato (A Nosa Terra, 2001), no seu capítulo adicado ás perífrases temporais, no punto “a) Ir + infinitivo: o verbo ir é orixinariamente un verbo de movimento a partir do suxeito (Foi fechar a porta), mais de indicar movimento físico pasou a indicar movimento mental no suxeito ou intencionalidade (Vou coller o libro), para finalmente chegar a simples expresión de cambio ou tendencia cara ao futuro, perdendo as connotacións físicas e intencionais (Vas perder diñeiro). […]. Mais hai cláusulas en que é difícil distinguirmos se hai perífrase ou non, pois cabe interpretarmos o complexo verbal como expresión dun movimento físico, dunha intencionalidade ou simplesmente de futuridade: Vou comprar unha casa. […]. O galego distingue entre a perífrase temporal de futuridade ir + infinitivo e a perífrase aspectual imperfectiva ir a + infinitivo (Ía ler / Ía a ler cando se produciu o accidente).

Gramática da Lingua Galega – Rosario Álvarez e Xosé Xove (Galaxia, 2002), no capítulo 6.5.1.2. Ir + Inf. “Esta perífrase de significado complexo, que se reparte entre o temporal de posterioridade, […], e os aspectuais de fase inminencial e de colocación demarcativa. […], cómpre advertir unha vez máis que en enunciados formalmente iguais a construcción pode ser perifrástica ou non, ou ter un sentido ou outro segundo o contexto e a interpretación:

Mais hai algúns manuais que dan pábulo á dubida ao non indicaren claramente a elisión da preposición en tódolos casos como:

Galego século XXI – Nova guía da lingua galega (Galaxia, 2004), que no apartado adicado ás perífrases verbais, e en concreto ás temporais, indica pra “IR+infinitivo: Esta perífrase pode indicar intencionalidade ou futuridade […] nunca leva, entre IR e o infinitivo, a preposición A, […]”, e logo na indicación adicada a HABER+(de)+infinitivo pon un exemplo moi axeitado ao noso título: “hei de ir velo mañá”.

Dicionario Galaxia de Usos e Dificultades da Lingua Galega (Galaxia, 2004), que na entrada “ir” indica que: “Canto ás perífrases verbais que ir forma cos infinitivos, téñase en conta que co valor de futuridade ou inminencia no galego nunca se debe intercalar a preposición a entre o auxiliar e o infinitivo.

Con todo, mentres no se publique a necesaria gramática académica recomendo seguir as indicacións tanto do Gran Dicionario Xerais da Lingua (Xerais, 2009), na entrada do lexema “Ir”, no apartado da perífrase verbal “Ir + inf.” asigna os seguintes usos: “1) valor de intencionalidade (dixo que ía buscarte); 2) futuro inmediato (vas coller unha pulmonía); 3) movemento (foi bater con quen non pensaba)”; coma do dicionario da RAG en Internet, que na entrada de “Ir” dá os seguintes valores a esta perífrase verbal: “Ir + inf. indica: 1) movemento (Vai abrir as ventás. Foi caer ao pé duns bocois), 2) Que se ten a intención de (Dixo que ía chamar cando chegase), 3) Futuro inmediato (Parece que vai chover. Imos chegar tarde)”.

Porque pouco a pouco o castelán avanza no seu implacábel labor de substitución lingüística, tanto fonética coma léxica ou morfosintáctica; moitas veces, segundo parece, coa axuda de ben intencionados filólogos galegos.

viernes, 5 de marzo de 2021

Denominacións dos simios homínidos

 

Os simios homínidos ou antropoides constitúen as especies que comparten co home a mesma familia zoolóxica dentro da orde dos primates. Son estes grandes monos, xa que logo, os nosos máis próximos parentes biolóxicos. Todos eles viven nas zonas tropicais do Vello Mundo e, por tanto, os nomes cos que os coñecemos nas linguas europeas, e por extensión na maioría das linguas mundiais, proceden de adaptacións de denominacións exóticas orixinarias dos lugares onde habitan as especies.

            Os monos antropoides seguen sendo animais pró común da xente, parecidos a nós pro animais ao cabo, malia que os estudos xenéticos amosan que os chimpancés comparten un 99% de secuencia de ADN cos humanos, os gorilas un 98% e un 97% os orangutáns, formando parte xunto coa nosa especie Homo sapiens a familia dos homínidos, que antano só se refería ás especies humanas, como seguen a recoller os obsoletos dicionarios galegos da RAG e Estraviz (hominídeo) pro non os máis actualizados da RAE, Oxford ou Cambridge.

            Actualmente, tamén por mor de estudos xenéticos, recoñécense sete especies vivas de simios homínidos: dúas do xénero Pan, dúas do xénero Gorilla e tres do xénero Pongo.

            O xénero Pan inclúe o “chimpancé” (Pan troglodytes), antano “chimpancé común”, e mailo “bonobo” (Pan paniscus), outrora coñecido como “chimpancé pigmeo” e descrito como especie diferente en 1929. Actualmente “bonobo” é termo universal pra se referir á especie, agás no chinés (no heixingxing); palabra que se comeza a usar en 1954 e que ou procede dunha palabra bantú co significado de “ancestro”, ou da deformación do topónimo “Bolobo”, na beira do río Congo. Mentres que fica “chimpancé” prá outra especie do xénero. Esta palabra pra uns provén do chiluba co significado de “mono” e pra outros do congo co significado de “falso home”, ámbalas linguas bantús do curso inferior do río Congo, e foi adaptada por case tódalas linguas pro con variacións fonéticas e ortográficas: chimpanzé (portugués, francés), chimpanzee (inglés), scimpanzé (italiano), ximpanzé (catalán), chimpanse (danés), chimpansee (neerlandés), simpanssi (finés), schimpanse(m)/schimpansin(f) (alemán), schimpans (sueco), tsimpansî (galés), sjimpanse (noruegués), sjimpansee (afrikaans), chimpatzís (grego), shimpanze (albanés), shimpanze (ruso), szympans (polaco), cimpanzeu (romanés), chinpanji (xaponés), chimpaenji (coreano) etc.; coas excepcións do chinés (heixingxing) e algunhas linguas africanas: sokwe (suahili), jiirka (somalí), rajako (malgaxe), imfene (zulú) etc.

            O xénero Gorilla comprende o “gorila occidental” (Gorilla gorilla), que habita na África ecuatorial entre o Atlántico e a beira oeste do río Congo, e o “gorila oriental” (Gorilla beringei), que mora ao leste deste río no seu curso alto. O seu nome provén do grego antigo “goríllai”, aplicado á unha tribo africana de mulleres peludas, e con pequenas variacións de pronuncia e escrita é usado internacionalmente pola maioría dos idiomas: gorilla (inglés, alemán, italiano, sueco, húngaro, finés, ruso, hindi), gorila (portugués, castelán, búlgaro, checo, serbocroata, lituano, galés), gorilâ (romanés), goríllas (grego), gorilja (albanés), goril.la (catalán), gorilya (filipino), goril (turco), gorille (francés), ghawrila (árabe), gorira (xaponés) etc.; coa excepción do chinés (da xingxing) e algunhas linguas africanas: ingagi (kiñaruanda), bakhaar (somalí), ozodimgba (igbo) etc.

            E, por último, o xénero Pongo engloba o “orangután de Sumatra” (Pongo abelii), que habita no extremo setentrional desta illa indonesia, o “orangután de Borneo” (Pongo pygmaeus), que mora en varias zonas destoutra illa, e o “orangután de Tapanuli” (Pongo tapanuliensis), especie recoñecida en 2017 que antano se consideraba variedade do orangután de Sumatra e agora unha especie particular máis próxima ao orangután de Borneo có de Sumatra, e que habita nas selvas dos distritos de Tapanuli na provincia de Sumatra Setentrional.

            Mais é o nome xenérico das especies do xénero Pongo o que formula controversia no noso idioma porque hai unha denominación que procede do portugués e outra que vén do castelán, aínda que ambas teñan a súa orixe primeira na mesmas palabras malaias: “orang utan” (“home/persoa da selva).

            O portugués “orangotango” é unha adaptación da ortografía hoxe desusada “orang-utang” ou “orang-outang” inglesa e “orang-outang” francesa, fronte ás actualmente preferidas “orangutan” en inglés e “orang-outan” en francés, cuxas pronuncias son /óranhu’tan/ e /órãu’tã/ respectivamente. Mais ao facer unha adaptación dende a ortografía e non dende a pronuncia o portugués creou unha pronuncia incorrecta coa palabra orixinal, engadindo unha sílaba final inexistente, e desemellante coa inmensa maioría das linguas que adaptan este termo: orangutan (inglés, catalán, checo, polaco, serbocroata, albanés, turco etc.), orangután (castelán, húngaro), orang-utan (alemán), orang-oetan/orang-oetang (neerlandés), orang-outan (francés), orangotan (occitano –“o” pronúnciase “u”–), orango (italiano), urangutan (romanés), orangutang (ruso, sueco, danés e noruegués “–ng” final é nasal velar nas linguas xermánicas–), orangwtan (kazako), orangutans (letón), orangutanas (liyuano), oranhutanh (ucraíno), oran’utan (xaponés), orankuttan (támil), aarangutaan (hindi), aranhutan (belaruso), orengutana (bengalí) etc. Soamente o grego fixo unha adaptación parecida á portuguesa: orangoutángos.

            O dicionario da RAG recolle “orangután”, o dicionario Estraviz recolle “orangotango” e o Gran Dicionario Xerais da Lingua recolle “orangután” e “orangutango”, pro remitindo esta á anterior. A forma “orangutango” aparece tamén con anterioridade nos dicionarios de Eladio Rodríguez González (1958-61) e de X.L. Franco Grande (1972), ambos editados por Galaxia. Non cabe dúbida que “orangután” é préstamo do castelán e “orangotango” ou “orangutango” do portugués, malia que A Chave na súa lista d’Os Nomes Galegos dos Primates (2020) afirme que esta última forma coa súa variante é palabra propia do galego, coincidente co portugués e sexa o nome que propón para denominar o xénero Pongo no noso idioma: orangotango de Sumatra, orangotango de Borneo e orangotango de Tapanuli.

            Porén, escoller o lusismo “orangotango”, esquecendo que a súa pronuncia na lingua irmá é /órãgu’tãgu/ pro que na nosa non pode ser outra que /órangô’tangô/, lévanos a coincidir na escrita pro non na pronuncia. De escoller o lusismo sería máis correcto a variante recollida polos dicionarios galegos “orangutango” que se achega máis á pronuncia portuguesa e mantén mellor o son do vocábulo “utan” orixinal como nas demais linguas.

            Pola contra, o castelanismo “orangután” é moito máis fiel ao termo orixinal e máis coincidente co resto das adaptacións das demais linguas.

lunes, 25 de enero de 2021

AS CONSOANTES NASAIS EN GALEGO E PORTUGUÉS


É coñecido que as diferenzas máis notorias entre o galego e o portugués son de índole fonética, e dentro desta área é seica a conservación das vogais nasais do galego-portugués e maila creación de ditongos nasais en portugués fronte á súa desaparición en galego a máis rechamante desemellanza, xunto coa serie de consoantes fricativas sonoras do portugués inexistentes en galego, pola súa importancia cuantitativa no léxico común e maila súa incidencia na representación ortográfica, facendo que a grafía das letras nasais a miúdo representen pronuncias diferentes das do galego en palabras semellantes.

           

            O galego conta con catro fonemas consonánticos nasais, todos sonoros: bilabial, alveolar, palatal e velar. O bilabial represéntase ortograficamente coa letra M tanto en posición inicial de sílaba coma final (Ex.: moda, cama, ambos etc.). O alveolar gráfase con N en posición inicial de sílaba, o seu uso máis frecuente, e tamén cando aparece por fonética sintáctica en final de sílaba (Ex.: nada, pana, tamén [o quer] etc.). O palatal cun ene con til: Ñ, e só aparece en posición inicial de sílaba (Ex.: ñu, niño etc.). E o velar co dígrafo NH só entre vogais e –N en posición final de sílaba (Ex.: unha, inhumar, anhelar –onde se aprecia o seu carácter fonémico por oposición ao verbo “anelar”–, panca, traizón etc.).

As nasais galegas en final de sílaba, é dicir, en posición implosiva neutralízanse nun arquifonema /N/ dado que perden o seu trazo distintivo como fonemas, aínda que exista unha pronuncia real que oscila entre bilabial ou velar nalgúns estranxeirismos acabados en –M (Ex.: islam /is’lam-is’lan/, tótem /’tótêm-‘tótên/, módem /’módêm-‘módên/, súmmun /’summum-‘sumun/, réquiem /’rékjêm-‘rékjên/ etc.), bilabial na grafía cultista –M+B/P (Ex.: campo /’kampô/, pomba /’pómba/, tempo /’témpô/ etc.), dental diante de D, T , Z e C+E/I (Ex.: onde /’ôndê/, onte /’óntê/, onza /’ônza/, once /’ônzê/ etc.), labiodental diante de F (Ex.: confeito /côm’fêjtô/, infindo /im’findô/ etc.), palatal diante de X e mailo dígrafo CH (Ex.: cuncha /’kuntxa/, enxebre /ên’xêbrê/ etc.) e, sobre todo, velar nas escritas con –N en final silábico diante de C+A/O/U, G, L, LL, R e S (Ex.: anca /’anka/, anga /’anga/, canle /’kanlê/, unlla /’unLLa/, tenro /’ténRô/, canso /’kansô/ etc.).

Aínda que en posición final de palabra o –N representa a nasal velar sempre, con algunha excepción escrita con –M en final de palabra (Ex.: álbum /’albun/ etc.), por mor da fonética sintáctica hai unha serie de palabras (alguén, ben, nin, ninguén, non, quen, sen e tamén) que mudan esta nasal a alveolar cando van seguidas do pronome persoal átono de 3P (Ex.: non a quer /'nôna'kér/, quen o fixo ('kénô'fishô/ etc.).

Tamén pode aparece a nasal velar diante da nasal bilabial (Ex.: conmemorar, conmover, cóntanme, enmarañar, enmeigar, enmudecer etc.) e da nasal alveolar (Ex.: connosco, contáronnos, ennegrecer, ennobrecer etc.) dentro da fonética patrimonial, aínda que é maioritariamente usada en cultismos, así –MN– (Ex: alumno, amnesia, columna, himno, indemne, omnívoro, solemne, ximnasio etc.), onde a pronuncia da nasal implosiva pode ser bilabial ou velar (Ex.: amnistía /amnis’tia-annis’tia/), –NM– (Ex.: inmediato, inmenso, inmortal, inmune etc.), –NN– (Ex.: cannabis, innobre, innovar, perenne, pinnípede etc.) e excepcionalmente nalgún estranxeirismo ou cultismo –MM– (Ex.: gamma [letra grega], súmmum). O grupo MN– inicial usado apenas nos cultismos “mnotécnico” e “mnemónico”, ambos sinónimos, pronúnciase con nasal alveolar, obviando o “m” inicial.

Amais en galego o grupo consonántico –NS final, e ocasionalmente, en estranxeirismos ou cultismos, –MS (Ex.: álbums /’albuns/, médiums /’mêdjums-’mêdjuns/, tándems /’tandêms-’tandêns/, tótems /’tótêms-’tótêns/ etc.) si representa a pronuncia das dúas consoantes tras vogal (Ex.: camións, cans, comúns, trens, xardíns etc.), onde a letra N sempre é velar mentres que o M pode ser bilabial ou velar, aínda que como final de palabra só na variante occidental da lingua e no estándar porque na variante central o N desaparece da pronuncia (Ex.: camiós, cas, comús, tres, xardís etc.) e na oriental muda a ditongo+S ou I+S (Ex.: camiois, cais, comuis, treis, xardís etc.); e está presente en moitas palabras cultas como grupo –NS– anteconsonántico (Ex.: consciente, construír, inspector, instante, transformar, transporte etc.) e nalgún estranxeirismo como –MS– (Ex.: hámster /’amstêr-’anstêr/).

 

            O portugués, no entanto, reduce os fonemas consonánticos nasais a tres: bilabial, alveolar e palatal, que se representan respectivamente coas letras M e N e mailo dígrafo NH en posición inicial de sílaba (Ex.: mato, amo, nabo, ano, nhu, anho), porque en posición final de sílaba desaparecen e as letras –M e –N unicamente indican que estamos diante dunha vogal ou ditongo nasal [as vogais nasais na escrita fonética indícanse así: ã, ë, ï, õ, ü]. Ex.: álbum /'albü/, comeram /ku’mérãw/, comum /ku’mü/, fim /’fï/, lombo /’lõbu/, médium /'médjü/, tandem /'tãdãj/, tumba /’tüba/, também (/tã’bãj/; ainda /a’ïda/, conto /’kõtu/, dente /’dët[ê]/, frango /’frãgu/, tunda /’tüda/ etc. Os plurais en –NS tampouco modifican esta ausencia de consoante. Ex.: bens /’bãjs/, confins /kõ’fïs/, dons /’dõs/, vacuns /va’küs/ etc. Nin tampouco se pronuncia cando o grupo –NS é final de sílaba en palabras cultas. Ex.: constância /kosh’tãsja/, instante /ïsh’tãt(ê)/, transporte /trash’pórt(ê)/ etc. Pode haber algunha excepción como o estranxeirismo "totem", que se pode pronunciar segundo o modelo tradicional ou con nasal final: /'tótãj-'tótém/.

Con todo, un fonema nasal pode aparecer en final de palabra en vocábulos cultos ou estranxeirismos, escrito con –N e pronúnciase coma en galego, mais fai os plurais engadindo “–ES ” > –NES. Ex.: abdómen (pl. abdómenes), cólon, design /di’sajn/, dólmen (pl. dólmenes), éden, éon, hífen, lúmen, newton, plâncton, pólen (pl. pólenes), Oríon, sémen etc.

Polo regular no portugués pérdese a primeira consoante dos grupos cultos latinos –MM–, –MN–, –NM– e –NN–. Ex.: aluno, canábis, coluna, comemorar, comover, emaranhar, enegrecer, enobrecer, gama, ginásio, hino, imediato, imenso, imigração, imortal, imóvel, imune, inovar, perene, pinípede, solene etc. Seguindo a súa fonética patrimonial. Ex.: contam-me /’kõtãwmê/, contaram-nos /kõ’tarãwnush/ etc. Agás cando se engade o sufixo “-mente” aos adxectivos acabados en “-m”, sen que isto se trasmita á pronuncia. Ex.: comummente /kumü’mët(ê)/, ruimmente /ruï’mët(ê)/ etc; e no pronome persoal “connosco” /kõ’nôshku/. Con todo, hai varios vocábulos cultos que si conservan o grupo –MN– e o pronuncian. Ex.: amnésia /am’nézja/, amnistia /amnish'tia/, gimnosperma /jimnósh’pérma/, indemne /ï'démn(ê)/, omnívoro /óm’nivuru/ etc. Ou mesmo no inicio como os que teñen a raíz grega “mnemo-“. Ex.: mnemónico /mnê’móniku/ etc.

 

            A adaptación da ortografía portuguesa no galego reintegracionista precisa obrigadamente unha leitura diferente das letras nasais, porque o galego si pronuncia os fonemas nasais en final de sílaba e non ten vogais nin ditongos nasais.

            Por esta razón, aínda que a maior parte das solucións da ortografía do portugués estándar son asumidas por esta norma galega, unha parte importante delas ten unha leitura diferente, así as palabras con sílabas acabadas en –M, –N ou –NS sempre se pronuncian como vogal+nasal velar/nasal bilabial e non como vogais ou ditongos nasais (Ex.: amplo /'amplô/ fronte pt. /'ãplu/, vento /'béntô/ fronte a pt. /vëtu/, consciência /kons'thjênthja/, transatlántico /transa'tlantikô/ fronte a pt. transatlântico /trãza'tlãtiku/, sons /'sôns/ fronte a pt. /'sõsh/ etc.).

            Asume o sufixo “-gem” como normativo (Ex.: margem, origem, selvagem, vertigem, virgem etc.) e tamén o –M final en varias palabras que o galego oficial descoñece (jovem, nuvem/nuve, ontem, ordem etc.), mais pronunciadas como vogal+nasal velar e non como ditongo nasal (Ex.: homem /'ómên/ fronte a pt. /'ómãj/ etc.).

            E procura a restauración do sufixo “-idom” medieval, aínda en uso no portugués (Ex.: amplidom/amplitude, aptidom, escravidom/escravatura, escuridom/escuridade, frouxidom/frouxidade, solidom/solitude, vastidom etc.).

            Por coherencia co estándar portugués tamén asume como propios os cultismos e estranxeirismos que o portugués pronuncia con nasal velar final e escribe con –N (Ex.: árgon, dolmen, éden, hífen, líquen [pl.: líquens], mórmon, néon, pólen, rádon, sémen etc.), aínda que nalgúns admite dúas opcións (Ex.: abdómen/abdome, cánon/cánone [pl.: cánones], certámen/certame, durámen/durame, especímen/especime, gérmen/germe, hipérbaton/hipérbato, pláncton/pláncto etc.).

            E tamén en seguimento do portugués adopta as súas mesmas solucións prós grupos cultos latinos –MM–, –MN–, –NM– e –NN–, coa perda xeral da primeira consoante (Ex.: aluno, hino, imigraçom, perene etc.) e as súas mesmas excepcións (Ex.: connosco, comummente, mnemotécnica, amnistia, gimnosperma, indemne, omnívoro etc.).

            Mais hai unha serie de palabras que modifican o seu final como as correspondentes aos ditongos nasais finais de palabra -ÃO que pasan a –AM ou –OM final de palabra e pronúncianse como vogal+nasal velar (Ex.: pão>pam, capitão>capitám, razão>razom, ladrão>ladrom etc.) e os seus plurais poden ser –AM> –ANS ou –ÃES (Ex.: pans/pães, capitáns/capitães etc.) e –OM> –ONS ou –ÕES (Ex.: razóns/razões, ladrons/ladrões etc.) pro mantense a ortografía portuguesa, que non a pronuncia que sempre é vogal+nasal velar, nas palabras acabadas en –EM/–IM/–UM> –ENS/–INS/–UNS (Ex.: refém>reféns, fim>fins, comum>comuns etc.). Dentro das formas acabadas en –OM están as terminacións –ÇOM, –SOM, –TOM e –XOM, as xenuínas do galego (Ex.: cançom, liçom, naçom, pressom, visom, digestom, questom, conexom, flexom etc.), agás na palabra: "ocasiom". Con todo, hai unha serie de palabras patrimoniais que conservan o sufixo –AO fronte ao sufixo –AM, considerado simple dialectalismo (Ex.: aldeao/aldeão, anao/anão [gl. of. anano], chao/chão, irmao/irmão, mao/mão, pagao/pagão, vilao/vilão etc.), e os seus plurais son totalmente regulares (Ex.: castelaos/castelãos, cristaos/cristãos, saos/sãos, veraos/verãos etc.).

            Finalmente, dado que o dígrafo NH representa a nasal palatal (Ex.: nhu, ninho, unha [gl. of. uña/unlla] etc.), o galego reintegracionista introduce na súa ortografía o dígrafo –MH– pra representar a nasal velar entre vogais, aínda que só o usa en tres palabras: umha(s), algumha(s) e nengumha(s).

 

            En resumo, as nasais en posición inicial de sílaba soan igual en galego e portugués (Ex.: mata, cama, nabo, pana, soño/sonho etc.), mais en posición final de sílaba pronúncianse en galego pro non en portugués, fóra dalgunhas excepcións de cultismos e estranxeirismos, onde só indican a nasalidade da vogal ou ditongo que acompañan.

viernes, 20 de noviembre de 2020

INESTABILIDADE DAS VOGAIS

 

As vogais medias cando son átonas poden ter unha pronuncia variábel entre vogal media e vogal pechada próximas, así E/I e O/U e viceversa, tal como se pode comprobar mediante a súa grafía no galego non estandarizado, mais tamén no estándar (tódolos exemplos son tomados, quer do Gran Dicionario Xerais da Lingua [GDXL], quer do dicionario en liña da RAG [RAG]), así:

De E>I: anteollos/antiollos [GDXL](pt: anteolhos, antolhos), avesío/avisío e avesedo/avisedo [GDXL](pt: avessedo), dereito/direito [GDXL](pt: direito], despois/dispois [GDXL](pt: depois), enteiro/*inteiro [GDXL](pt: inteiro), envexa/*invexa [GDXL](pt: inveja), enviar/*inviar [GDXL](pt: enviar), ferir/firir e ferida/firida [GDXL](pt: ferir e ferida), mellor/*millor [RAG](pt: melhor), meniño/miniño [GDXL](pt: menino), mestura/mistura [RAG](pt: mistura), mexar/mixar [GDXL](pt: mijar), pedir/pidir [GDXL](pt: pedir), señor(a)/siñor(a) [GDXL](pt: senhor(a)), temón/timón [RAG](pt: timão), veciño/viciño [GDXL](pt: vizinho), vestir/vistir [GDXL](pt: vestir), vexiga/vixiga [GDXL](pt: bexiga) etc.

De I>E: adiviñar/adeviñar [GDXL](pt: adivinhar), carpinteiro/carpenteiro [GDXL](pt: carpinteiro), dimitir/*demitir [RAG](pt: demitir), disputar/desputar [GDXL](pt: disputar), figura/fegura [GDXL](pt: figura), igrexa/egrexa [GDXL](pt: igreja), historia/hestoria [GDXL](pt: história), primeiro/premeiro [GDXL](pt: primeiro), xiringa/xeringa [RAG](pt: seringa) etc.

            De O>U: adobío/adubío [GDXL], asolagar/asulagar [GDXL], chorida/churida [RAG] (chorima), cogomelo/cogumelo [GDXL](pt: cogumelo), colleita/culleita [GDXL](pt: colheita), corazón/curazón [pt. coração], cordeiro/curdeiro [= año, pt: cordeiro], corisco/curisco [pt: corisco], cortiza/curtiza [pt: cortiça], cotifar/cutifar [RAG], donicela/dunicela [GDXL], fochanca/fuchanca [GDXL], fociño/*fuciño [RAG](pt: focinho), folerpa/fulerpa [GDXL](pt: folipa), sofraxe/sufraxe [GDXL, tombar/tumbar [RAG](pt: tombar) etc.

            E de U>O: anduriña/andoriña [RAG](pt: andorinha), asubiar/asobiar [GDXL], buguina/boguina [RAG], chapuzar/chapozar [RAG](pt: chapuçar), cubrir/cobrir [pt. cobrir], culler/coller [GDXL](utensilio, pt: colher), curuto/*coruto [RAG](curucho, pt: coruto), curuxa/*coruxa [RAG](pt: coruja), durmir/dormir [GDXL](pt: dormir), gustar/gostar [RAG](pt: gostar), rumiar/romiar [GDXL](pt: ruminar, rumiar), rumor/romor [GDXL](pt: rumor), sumir/somir [GDXL](pt: sumir), zumegar/zomegar [GDXL] etc.

            Na comparación das formas galegas coas portuguesas non se debe esquecer que a maioría dos O e E átonos diante de certas consoantes e das vogais A e O en portugués se pronuncían como U e I respectivamente, así: cogumelo (pr: cugumelu), colher (pr: culler), cordeiro (pr: curdajru), coruja (pr: curuya), dormir (pr: durmir), focinho (pr: fusiñu), gostar (pr: guxtar), o/do/no (pr: u/du/nu), positivo (pr: pusitivu), tossir (pr: tusir) etc.; elegante (pr: ilegãt(e)), escrever (pr: ixcrever), estudar (pr: ixtudar), exame (pr: isam(e)), geografia (pr: yjugrafía), herói (pr: iroj), leão (pr: ljãw), mediterrâneo (pr: mediterranju), oceano (pr: osjanu), óleo (pr: olju), preocupar (pr: prjucupar), real (pr: rjal), teatro (pr: tjatru) etc.

            Mais esta inestabilidade tamén se pode producir entre as propias vogais medias:

De E>O: chope/chopo [RAG], eixe/eixo [RAG](pt: eixo), preparar/proparar [GDXL](pt: preparar), rematar/romatar [GDXL](pt: rematar), remendo/romendo [GDXL](pt: remendo), semana/somana [GDXL](pt: semana), terreiro/torreiro [GDXL](pt: terreiro), traste/trasto [RAG](pt: traste) etc.

E de O>E: folepa/felepa [RAG](folerpa, pt: folipa), fortuna/fertuna [GDXL](pt: fortuna), hospital/hespital [GDXL](pt: hospital), modorra/medorra [RAG](mámoa), procurar/precurar [GDXL](pt: procurar), roxelo/rexelo [RAG] (año) etc.

            E inclusive, aínda que menos frecuentemente, entre a vogal aberta coas medias e as pechadas:

            DE A>E: afuracar/afurecar [GDXL](pt: furacar), aí/eí [GDXL](pt: aí), aínda/eínda [GDXL](pt: ainda), anciño/enciño [RAG](pt: ancinho), angazo/engazo [RAG](pt: engaço), ástrago/ástrego [GDXL], casta/caste [RAG](pt: casta), xaxún/xexún [RAG](pt: jejum) etc.

            DE A>O: agachar/agochar [RAG](pt: agachar), agarimar/agorimar [GDXL], cadeixo/codeixo [GDXL].

            De A>I: arrancar/arrincar [RAG](pt: arrancar).

            De E>A: ametista/amatista [RAG](pt: ametista), cerrar/zarrar [RAG](pt: cerrar, sarrar (pop.)), cerreta/zarreta [RAG](Gallinago gallinago, pt: narceja), cheminea/chaminea [RAG](pt: chaminé, cheminé), condenar/condanar [RAG](pt: condenar), efeminar/afeminar [RAG](pt: efeminar, afeminar), entón/antón [GDXL](pt: então), entroido/antroido [GDXL](pt: entrudo), escoitar/ascoitar [GDXL](pt: escutar), guedella/gadella [RAG](pt: gadelha), tenaces/tenazas [RAG](pt: tenazes), terreo/tarreo [GDXL](pt: terreno) etc.

            De E>U: terreiro/*turreiro [RAG](pt: terreiro).

            De I>A: castiñeiro/castañeiro [RAG](pt: castañeiro).

            De O>A: bácoro/bácaro [RAG](pt: bácoro, bácaro (pop.)), bochorno/bachorno [GDXL](pt: bochorno), goldracha/galdracha [RAG], modorra/madorra [RAG](mámoa).

            De O>I: bochorno/bichorno [GDXL](pt: bochorno).

            E mesmo tamén entre ámbalas dúas vogais pechadas:

            De I>U: espirrar/espurrar [RAG](esbirrar, pt: espirrar), illó/ulló [GDXL], raspiñar/raspuñar [RAG].

E de U>I: derrubar/derribar [RAG](pt: derribar), gruñir/griñir [RAG](pt: grunhir), zunir/zinir [GDXL](pt: zunir, zinir).

Porén, aínda que non é tan frecuente como nas vogais átonas tamén se rexistra algúns trocos de vogais nas sílabas tónicas, con case as mesmas posibilidades ca entre as átonas:

De A>E: ralo/relo [RAG](grilo ceboleiro, pt: ralo, rela).

De A>I: calmazo/calmizo [RAG].

De A>O: acá/acó [RAG](pt: cá), alá/aló [RAG](pt: lá), barranca/barronca [RAG](pt: barranca).

De A>U: calmazo/calmuzo [RAG].

De E>A: culler/cullar [RAG](pt: colher) entre/antre [GDXL](pt: entre), xerra/xarra [RAG](pt: jarra) etc.

De E>I: el/il [GDXL](pt: ele), esca/isca [RAG], este/iste [GDXL](pt: este), xeo/xío [RAG](pt: gelo), xemer/ximir [GDXL](pt: gemer) etc.

De I>E: acivro/acevo [RAG](pt: azevinho), bicho/becho [RAG](pt: bicho), engadir/*engader [RAG], fígado/fégado [RAG](pt: fígado), ingua/éngoa [RAG], pebida/píbeda –amais con troco de tonicidade– [RAG](pt: pevide), perexil/pirixel [RAG] etc.

De O>U: bolsa/bulsa [RAG](pt: bolsa), coxa/cuxa [RAG](pt: coxa), onde/unde [GDXL], queiroga/queiruga [RAG](queiroa, pt: queiró, queiroga) etc.

De U>A: tufo/tafo [RAG].

            De U>O: cunca/conca [RAG](pt: conca, cunca), cuncha/concha [RAG](pt: concha), curto/corto [RAG](pt: curto), rula/rola [RAG](pt: rola) etc.

            E tamén moitas palabras con ditongos, tanto crecentes coma decrecentes, e con hiatos rexistran esta inestabilidade e en consecuencia múdanse os ditongos ou os hiatos pasan a ditongos ou estes a hiatos, tanto nas sílabas átonas coma nas tónicas:

De AI>EI: aixada/eixada [GDXL], cairo/queiro [RAG], caixón/queixón [GDXL](pt: caixão), gaiteiro/gueiteiro [GDXL] (pt: gaiteiro), gaivota/gueivota [GDXL](pt: gaivota), maimiño/meimiño [RAG](pt: meiminho, meminho), traidor/treidor e traizón/treizón [GDXL](pt: traidor e traição) etc.

De AO>AU: arao/arau [GDXL](pt: airo, arau), callao/callau [GDXL](pt: calhau), grao/grau [GDXL](medida, pt: grau), irmao/irmau [GDXL](irmán, pt: irmão),  pardao/pardau [GDXL](pardal, pt: pardal), vao/vau [GDXL](pt: vau) etc.

De AU>AO: bacallau/bacallao [GDXL](pt: bacalhau), pau/*pao [RAG](pt: pau).

De EA>IA: xácea/xacia [GDXL](viga principal), xear/xiar [GDXL](pt: gelar)

De EI>AI: eira/aira [RAG](pt: eira), eiroa/airoa [RAG](anguía, pt: enguia, eiró), eiruga/airuga [GDXL],

De EO>EU: ceo/ceu [GDXL](pt: céu), museo/museu [GDXL](pt: museu), pergameo/pergameu [GDXL](pt: pergaminho) etc.

De EO>IO: peor/pior [GDXL](pt: pior).

De EU>EO: romeu/romeo [GDXL](pt: romeiro [rex. Minho]), xubileu/*xubileo [GDXL](pt: jubileu), xudeu/xudeo [GDXL](pt: judeu).

De IA>EA: codia/códea [GDXL](pt. côdea), femia/fémea [GDXL](pt: fêmea), gabia/gábea [GDXL](pt. gábia [rex. Trás-os-Montes]), historia/histórea [GDXL](pt: história), rabia/rábea [GDXL] e rabiar/arrabear [RAG](pt: raiva e raivar),

De IO>EO: cumio/cúmeo [GDXL](pt: cume), educación/*educaceón [GDXL], patriota/patreota [GDXL](pt: patriota).

De OA>UA: mágoa/magua [GDXL](pt: mágoa), zoar/zuar [GDXL].

De OE>UE: oeste>ueste [GDXL].

De OI>UI: coidar/cuidar [RAG](pt: cuidar), moito/muito [RAG](pt: muito), noite/nuite [GDXL](pt: noite), troita/truita [GDXL](pt: truta) etc.

De OU>EI/EU: toupa/teipa/teupa [RAG](pt: toupeira).

De UA>OA: agua/ágoa [GDXL](auga, pt: água), ascua/áscoa [GDXL](pt: áscua), cuarto/coarto [GDXL](pt: quarto), egua/égoa [GDXL](pt: égua), legua/légoa [GDXL](pt: légua), lingua/língoa [GDXL](pt: língua), minguar/mingoar [GDXL](pt: minguar), pascua/páscoa [GDXL](pt: páscoa), tregua/trégoa [GDXL](pt: trégua) etc.

De UE>OE: cincuenta/*cincoenta [GDXL](pt: cinquenta).

A lingüística explica a maioría destas variacións como consecuencia de certas tendencias naturais da fala, como a asimilación, na que un fonema muda pola influencia doutro contiguo (Ex.: coruñés>*curuñés, dezaoito>*dazaoito, ensinar>*insinar, lerchán>*larchán, terrón>*torrón etc.), ou a disimilación, onde un son incide sobor outro que ten o mesmo ou parecido trazo fónico pra romper esa continuidade (Ex.: chocolate>*chiculate, mañá>*miñá, regueiro>*rigueiro, orgullo>*argullo, semellar>*somellar etc.).

Coa estandarización do idioma a gran maioría destas modificacións considéranse “vulgarismos” con respecto ás formas estándares, e soamente algunhas son asumidas como variantes válidas dunha mesma palabra, e outras poucas teñen implantación nun territorio concreto (Ex.: el/il e este/iste [zona lucu-auriense] ou cando/condo [zona asturiana]), porque maioritariamente son fenómenos que se rexistran en calquera parte do noso dominio lingüístico.

Obviamente a carencia do idioma galego dunha norma estándar ata hai poucas décadas favoreceu unha abundante representación escrita das variacións léxicas que a fala oral propicia en toda lingua, mais convén non esquecer que idiomas cunha estandarización moito máis antiga tamén presentan duplicidades vocálicas, e de calquera outro tipo, na súa ortografía, así:

O dicionario castelán da RAE recolle duplas posibilidades vocálicas en varias palabras, onde a primeira é a preferida, así: brócoli/bróculi (gl: brócoli), ciénaga/ciénega [pantano], comilón/comelón (gl: comellón), endilgar/indilgar [endosar, cangar], enjundia/injundia (gl: ensulla), legaña/lagaña (gl: lagaña), lenteja/lanteja (gl: lentella), levedad/levidad (gl. levidade), moharra/muharra [punta de lanza], nómada/nómade (gl: nómade), oboe/obué (gl: óboe), omero/umero [gl: amieiro, pro: umeiro = olmo], pudrir/podrir (gl: podrecer), puertorriqueño/portorriqueño (gl: portorriqueño), quechua/quichua (gl: quechua), relvar/ralvar [levantar o barbeito], selvático/silvático (gl: selvático), tríada/tríade (gl: tríade), vudú/vodú (gl: vodú).

E o portugués (dicionario Priberam) tamén presenta variación vocálica en moitas palabras, nalgunhas coincidindo co galego: anchova/enchova (anchoa), bêbedo/bêbado, biscoito/biscouto, cerrar/sarrar, couro/coiro, efeminar/afeminar, enfarte/infarto, formoso/fermoso, imundície/imundícia, landra/landre, lavagante/labugante (lumbrigante), louro/loiro, louvar/loar, maior/mor, margarida/margarita, melro/merlo, olmo/ulmo, ouro/oiro, percentagem/porcentagem, racemo/racimo, reineta/raineta (rela), salamântega/salamântiga, salmoura/salmoira, selvajaria/selvageria, surripiar/surrupiar [furtar con maña], temeroso/temoroso, tesoura/tesoira, tesouro/tesoiro, timão/temão, toucinho/toicinho, tourão/toirão, trecentésimo/tricentésimo, uja/uje (ouxa), virilha/verilha, zunir/zinir etc.

Xa que logo, non debemos ver esta inestabilidade vocálica como unha tara do noso idioma, senón como máis unha característica del, que aos poucos irá desaparecendo co predominio da lingua estándar entre os falantes, como sucede co resto dos idiomas.

lunes, 3 de agosto de 2020

O infinitivo xerundial

Recurso verbal que se vai perdendo a prol do xerundio por seguir –como non!–, o modelo gramatical do castelán, lingua que o descoñece. Como todo estudoso do galego sabe: “Toda forma galega que non coincida ou se semelle á correspondente do castelán tende á desaparición”, axioma lingüístico de aplicación universal pra todo proceso de glotofaxia de calquera sociedade diglósica, como é o caso da nosa.

            Esta construción verbal sinónima do xerundio constrúese co verbo en infinitivo precedido da preposición “a”: “a + infinitivo”. Ex.: Vinte a pasear polo parque = Vinte paseando polo parque, escoita a rapaza a tanxer a arpa = escoita a rapaza tanxendo a arpa, nós a negar e vós a afirmar a acción = nós negando e vós afirmando a acción, leva a facelo toda a vida = lévao facendo toda a vida, ficaron a traballar na leira = ficaron traballando na leira, fixen o exercicio a correr = fixen o exerccio correndo, etc.

            Secasí, non é un recurso moi empregado, agás nas perífrases verbais aspectuais que indican acción en proceso, sobre todo, literariamente: “estar a + infinitivo = estar + xerundio” e “andar a + infinitivo = andar + xerundio”, onde o estándar mesmo (V. dicionario da RAG) amosa preferencia polas formas con infinitivo xerundial fronte ás formas con xerundio, cando estas remiten ás primeiras prá súa explicación. Aínda que de forma xeral o verbo auxiliar poida ser tanto “estar” coma “andar”, hai certa preferencia a usar o primeiro como forma non marcada e o segundo con verbos ou accións que impliquen movemento. Ex.: Estou a comer na tasca = estou comendo na tasca, andas a facer das túas = andas facendo das túas, está a chegar agora = está chegando agora, andaba a bulir coma sempre = andaba bulindo coma sempre, estiveron sempre a criticalo por nada = estiveron sempre criticándoo por nada, etc.

            E tamén é posíbel empregalo noutras perífrases durativas: “continuar/seguir a + infinitivo = continuar/seguir + xerundio”(Ex.: Segue a escribir o libro = segue escribindo o libro); “ir a + infinitivo = ir + xerundio” (Ex.: Van a xogar no autocar = van xogando no autocar), diferente da temporal de futuridade, tan habitual: “ir + infinitivo” (Ex.: Van xogar no autocar = xogarán no autocar); e “vir (a) + infinitivo = vir + xerundio”, que tamén se pode usar sen preposición (Ex.: Viña (a) ser o mesmo = viña sendo o mesmo). Con todo, se o verbo auxiliar “ir” acaba na vogal “-a” pode inducir a erro de comprensión na expresión oral: “Ía a viaxar nun barco / ía viaxar nun barco”, mais o uso da variante con xerundio evita o erro: “Ía viaxando nun barco”.

            Con todo, hai situacións onde o uso desta construción non é posíbel ou recomendábel. Como cando coincide con perífrases verbais que tamén se forman coa preposición “a” seguida do infinitivo, cun significado diferente do que teñen cando usamos o mesmo verbo acompañado dun xerundio, así as incoactivas: “comezar/empezar/principiar a + infinitivo” (Ex.: Comezou a pedir axuda / comezou pedindo a axuda), “botar(se) a + infinitivo” (Ex.: Botábase a nadar á tarde / botábase nadando á tarde), “poñer/pór(se) a + infinitivo” (Ex.: Púxose tolo a chorar / púxose tolo chorando) e “romper a + infinitivo” (Ex.: Rompía todo a chorar / rompía todo chorando); as terminativas: “chegar a + infinitivo” (Ex.: Chegaba a triunfar no negocio / chegaba triunfando no negocio) e “vir (a) + infinitivo”, que pode prescindir da preposición (Ex.: Iso viña (a) rematar o problema / iso viña rematando o problema); e as reiterativas “volver (a) + infinitivo”, que habitualmente prescinde da preposición (Ex.: Volvía (a) contar andrómenas / volvía contando andrómenas) e “tornar a + infinitivo” (Ex.: Tornaba a correr en coche / tornaba correndo en coche).

            E tamén situacións onde non pode substituír o xerundio porque a frase perde coherencia, como: Coñecendo o asunto muda a miña opinión / *a coñecer o asunto muda a miña opinión, chegas antes saíndo despois ca el / *chegas antes a saír despois ca el, etc.

            No infinitivo xerundial o normal é que o infinitivo vaia sen flexionar dado que adoita aparecer acompañando o verbo auxiliar (Ex.: Continúa a ler no libro, levaban a sofrer moito, marchamos a correr de alí), mais cando aparece como construción autónoma ou con outros elementos interpostos entre o verbo auxiliar e esta construción si pode ir flexionado, sobre todo cando hai certa distancia entre ámbalas formas verbais, así: Deume pena ver tantas mulleres a chorardes/chorando, apareceron de súpeto os amigos do noivo a cantaren/cantando as coplas. E nótese a diferenza entre: Andamos a visitar os museos da cidade, e: Andamos toda unha intensa xornada a visitarmos os museos da cidade; ou: Estabades a falar mal dela, e: Estabades tódalas do grupo de danza a falardes mal dela.

            O infinitivo xerundial é un trazo característico do galego-portugués, e ende ben no portugués está perfeitamente vivo, que debemos potenciar na nosa fala pra amosar un idioma con características de seu, constituíndo á vez unha barreira máis contra a asimilación do galego polo castelán.


miércoles, 3 de junio de 2020

O indefinido "ambas/ambos" entre o castelanismo e o vulgarismo


Os que estamos afeitos a ler en galego e coidamos que un bo galego debe ser sempre o esperábel e esixíbel en calquera texto escrito, como o é cando lemos en calquera outra lingua, comprobamos con pena como o nivel de esixencia no noso idioma é moi baixo, mesmo entre aqueles que gañan a vida con el (escritores, xornalistas, tradutores etc.).

            O indefinido “ambas/ambos” e maila súa variante “entrambas/entrambos”, que incorpora a preposición “entre” contraída e está plenamente aceptada polo dicionario da RAG, sofre o embate da castelanización, por unha banda, e da vulgarización, pola outra. Explicareime.

            Aínda que existe en castelán coa mesma forma existe unha diferenza substancial no seu uso en galego-portugués cando o indefinido acompaña un substantivo, así o explica perfeitamente o mesmo dicionario da RAG: “Cando vai modificando un substantivo, vai acompañado do artigo e pódese utilizar contraído coa segunda forma, dando como resultado as formas ámbolos e ámbalas”. E a gramática portuguesa é precisa: “Se o substantivo determinado pelo numeral ambos estiver claro, é de regra o emprego do artigo definido” (Breve Gramática do Português Contemporâneo, Ed. João Sá da Costa, Lisboa, 1985). Pola contra, a gramática castelá prescribe no seu “Diccionario panhispánico de dudas” da RAE: “En el español actual, el adjetivo ambos no debe ir precedido ni seguido de artículo ni de ningún otro determinante; así, aunque secuencias como los ambos navíos, sus ambas manos, estos ambos ladrones, ambas las ciudades, ambos sus ojos, etc., hayan sido normales en el español medieval y clásico, hoy son ajenas a la norma culta estándar; en el español actual se dice ambos navíos, ambas manos, ambos ladrones, etc.” Xa que logo, a falta de emprego dos artigos cando este indefinido acompaña un substantivo é mera castelanización, e, por que non dicilo?, descoñecemento supino da gramática galega.

            A vulgarización chega polo uso redundante das expresións: “ambas as dúas/ambos os dous” (e “ámbalas dúas/ámbolos dous”) e “ambas a dúas/ambos a dous”, recollidas ambas no dicionario da RAG, mais que non deixan de seren perfeitas vulgarizacións da forma simple. Obviamente nin portugués nin castelán admiten estas realizacións vulgares que, con todo, si se dan nas súas falas populares.

A este respecto a RAE tamén indica no seu “Diccionario panhispánico de dudas” que a locución: “ambos (a) dos”, sinónima de ambos, “era muy frecuente en el español medieval e clásico, más con preposición (ambos a dos) que sin ella (ambos dos), y en estas dos formas ha pervivido hasta nuestros días: […]. Por su carácter redundante, está en retroceso en el habla culta y se desaconseja su empleo.”

Ben, pois nos textos galegos é máis corrente atoparen estas locucións vulgarizantes cás correspondentes formas simples, coma se os galegos non entendésemos o correcto significado do indefinido “ambas/ambos”: un e mais o outro; os dous.

Exemplos recentes de incorreccións:
[…] substituín en ambos paratextos […] no canto de […] substituín en ambos os paratextos […]; […] ambos xéneros en inglés […] en vez de […] ambos os xéneros en inglés […] (tradución de Samuel Solleiro de Frankenstein ou o Prometeo moderno, Follas Voadoras, 2019).
[…] escoita ambos os dous mares; […] agradábel para ambos os dous. (tradución de Mª Margarita Fdez Gómez de Cartas das Heroínas, Rinoceronte ed., 2018).