domingo, 24 de abril de 2022

Os antónimos de "natural"

 

Se consulto o adxectivo “natural”no dicionario da RAG, á parte das varias acepcións dános como antónimo da primeira o adxectivo: artificial. Mais calquera percibe que este antónimo é correcto cando intervén a man do home pro non cando se quer indicar que algo non parece seguir a orde da natureza, aínda que non presente intervención humana, daquela dicimos que é: contranatural (= contrario á natureza), adxectivo que si recolle o dicionario e que ten como antónimo: natural, algo que non se recolle ao revés.

            Porén, se consultamos un dicionario de castelán, coma o da RAE, vemos que pra este último concepto presenta catro sinónimos: antinatural, contranatural, desnatural (desus.) e innatural. E facendo o mesmo nun de portugués, coma Infopédia, obtemos tamén estas catro verbas: antinatural, contranatural, desnatural e inatural; as mesmas que figuran no dicionario Estraviz.

            O Gran Dicionario Xerais da Lingua recolle “contranatural” pro tamén “antinatural”, e o antigo de Rodríguez González: “innatural” e “contranatural”. Que motivo hai pra refugar ámbalas palabras cuxos prefixos son usuais na elaboración de palabras co valor de “oposición” e “negación” respectivamente. Ex.: antiestético, antirracista, antisindical etc.; inadecuado, incivilizado, infalíbel etc.

            Así mesmo, o prefixo des–, habitual como indicador de “negación” (ex.: desapropiado, desconforme, desproporcionado etc.), é empregado e admitido nas palabras: “desnaturar, desnaturalizada/-o, desnaturalización e desnaturalizar”; daquela cal é a razón que impide o seu uso no adxectivo “desnatural”, perfeitamente harmónico co resto das palabras da súa familia léxica, tal como admite o castelán –aínda que en desuso– e emprega o portugués?

No hay comentarios:

Publicar un comentario